Finançament empresarial

Assessorament expert per aconseguir el finançament que necessita la teva empresa.

Disposar de finançament per poder tirar endavant una iniciativa empresarial és un dels principals mals de cap de tota persona emprenedora. No sempre és fàcil obtenir recursos i sovint és complex disposar de tota la informació sobre ajuts, subvencions i recursos públics que hi ha a l’abast.

Per tot això, a l’OAE disposem del Servei de suport en la recerca de finançament, que consta d’un equip expert que treballa conjuntament amb l’empresa en el diagnòstic i la definició del millor itinerari a seguir, per aconseguir el finançament que necessita la teva empresa. Treballant conjuntament entenem millor les necessitats de l’empresa i podem oferir-li la solució més adequada.

El nostre equip de professionals proporciona assessorament en funció de les necessitats específiques de cada empresa i dóna suport en el procés de tramitació i obtenció de recursos.

El servei permet accedir a productes financers existents, tant públics com privats, bancaris i alternatius, tot en funció de les necessitats específiques de la teva empresa amb el segell de garantia de Barcelona Activa.

Serveis

Accedeix als següents tipus de productes financers:

Finançament públic

Aconsegueix ajuts provinents dels organismes públics autonòmics, estatals i europeus:

Finançament privat

Participa en activitats que et posaran en contacte amb inversors privats, com fòrums d'inversió o amb contacte directe amb xarxes de business angels...

... o altres operadors:

Finançament Bancari

Aprofita els convenis bilaterals i contacta amb les principals entitats financeres

Alternatius

Accedeix a plataformes de crowdfunding: