Genera oceans blaus amb les teves propostes de valor - Aula Virtual

Descripció

Aprèn la manera a fer que la competència es torni irrellevant, ampliant els límits del mercat i la demanda d'acord amb les motivacions i necessitats reals dels clients. Màrqueting disruptiu en la generació de productes i serveis, que maximitzen la seva percepció de valor i redueixen la variable del cost a la mínima expressió.

Durada:
Monosessió: 1 sessió de 2 hores
Orientat a:
Els assistents haurien de tenir unes nocions mínimes de màrqueting per aprofitar al màxim lactivitat, pel que es recomana haver assistit a les activitats introductòries o comptar amb uns coneixements previs mínims, encara que no sigui una condició excloent.
Contingut

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.

A partir del plantejament estratègic formulat a finals del darrer segle per W. Chan Kim, aconseguirem copsar els fonaments de l'Estratègia de l'Oceà Blau i esbrinarem de manera molt pràctica i vivencial com replicar-la en el nostre negoci, tot integrant els seus avantatges competitius en la operativa de les nostres empreses, tant des del punt de vista d'un empresari emprenedor com el d'un empleat intraemprenedor.

A diferència dels oceans vermells, que representen la majoria de les industries de l'actualitat, no lluitarem amb la competència i els nous entrants per un mercat cada cop més mermat, ni haurem d'optar necessàriament per una estratègia de baix cost. Per contra, optarem per definir oceans blaus, espais de mercat desconeguts, no utilitzats o explotats i que ens generaran moltes oportunitats de creixement rentable.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:
. Esbrinar com deixar de banda a la competència, ampliant els límits del mercat per mitjà de la innovació.
. Aprendre com ser exitosos amb les nostres propostes empresarials i de la oferta d'aquestes fent que la competència es torni irrellevant, amb L'art de la guerra de Sun Tzu com a clar referent i que ens insta a vèncer evitant a tota costa l'enfrontament, amb precedents tant il·lustratius com el Circ del Sol o Pixar.
. Veure com plantejar un terreny de joc sense límits marcats, sense competidors ni competències definits, sense un tamany establert, en base a la nostra oferta i manera d'operar.

TEMARI:
1.Introducció: L'estratègia dels oceans blaus què i perquè. Oceans blaus vs. Oceans vermells. Els 6 principis de la BOS.
2.Casos d'èxit. Com l'han implantat el Circ del Sol, el vi Yellow Tail, les aerolínies i d'altres.
3.La teoria bàsica aplicada. Eines essencials a través d'exemples pràctics.
4.Escalfament al learning by doing. Elaborant el nostre propi esquema de les 4 accions d'innovació de valor.
5.Redissenyant la nostra pròpia proposta: de la matriu ERIC al llençol d'estratègia, passant pel mapa PEC, el user journey canvas, etc.
6.Presentacions i conclusions finals de l'activitat.

Activitat impartida per Xavier Olivares, consultor i formador en innovació i màrqueting

Professorat
OLIVARES VECIANA, XAVIER
Conducció
Xavier Olivares

Calendari

Dies i horari
Lloc de realització
Idioma d'impartició
Places
Inscripció
Aula virtual
juny 21, 2021
16:00 - 18:00
Català
-
Obertura de la inscripció 06/06/2021 a les 00:00h.

Més informació

En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard, es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.