Bases de dades gratuïtes per fer negoci internacional - Aula Virtual

Descripció

Es presentaran de manera teòrica i pràctica algunes bases de dades de comerç exterior de lliure accés per tal que lempresa les conegui i en pugui obtenir informació que li permetrà fer una prospecció de mercats/països/àrees, dels productes que es comercialitzen, dels volums importats i exportats, de la seva evolució en el temps, entre altres dades.

Activitat monosessió: 1 sessió de 3 hores

Activitat gratuïta

Durada:
Monosessió: 1 sessió de 2 hores
Contingut

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.

La internacionalització empresarial és un procés que ha anat guanyant cada vegada més importància i tota la informació estadística de què pugui disposar l'empresa pot ser rellevant. Donar-la a conèixer suposa oferir una eina més a les empreses per ajudar-les en el seu procés dinternacionalització.

OBJECTIU GENERAL:
Lobjectiu del curs és que l'empresa conegui i utilitzi algunes bases de dades gratuïtes sobre comerç exterior per tal que en pugui fer-ne ús quan ho consideri útil per a la seva sortida a l'exterior.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:
Aquesta càpsula té per objectiu presentar les bases de dades de comerç exterior gratuïtes, el tipus dinformació que contenen i com utilitzar-les per tal d'ajudar a l'empresa en la pressa de decisions durant el seu procés d'internacionalització, ja sigui incipient o d'expansió a nous mercats o amb nous productes.

TEMARI:
1.- Introducció.
2.- Bases de dades gratuïtes de comerç exterior.
3.- Continguts de les bases de dades.
4.- Com utilitzar les bases de dades.
5.- Exemples d'informes obtinguts a partir de les bases de dades.
6.- Accés guiat a les bases de dades.

Activitat impartida per Marc Prat, tècnic del Servei d'Internacionalització de la Oficina d'Atenció a les Empreses.

Conducció
Marc Prat

Calendari

Dies i horari
Lloc de realització
Idioma d'impartició
Places
Inscripció
Aula virtual
maig 20, 2021
09:30 - 11:30
Català
-
Obertura de la inscripció 05/05/2021 a les 00:00h.

Més informació

En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard, es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.