Fires internacionals presencials i virtuals - Aula Virtual

Descripció
Donar una visió general i introductòria sobre com les fires internacionals com a plataformes de promoció de les empreses a nivell internacional, identificar clients i fer contactes, en un moment de canvi i de coexistència de fires presencials i virtuals.
Durada:
Monosessió: 1 sessió de 2 hores
Orientat a:

Els destinataris de la sessió són totes aquelles empreses i emprenedors interessats en realitzar negoci internacional i que volen començar o millorar el seu procés d'internacionalització.

Contingut

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.

Objectius generals de l'activitat: L'objectiu de la càpsula és facilitar informació sobre com podem les empreses poden utilitzar les fires internacionals com a plataformes per fer-hi negoci, tant com a expositors com a visitants.

Objectius específics de l'activitat: Aquesta càpsula vol presentar breument les Fires Internacionals, ja siguin presencials o virtuals, i conèixer amb el més detall la seu funcionament i mecanismes, amb l'objectiu de donar pautes d'actuació per treure el màxim profit d'aquests esdeveniments que són punt de trobada d'empreses de tot el món.

Temari complert

Fires locals, nacionals i internacionals

Fires presencials i virtuals

Trobades empresarials

Localització i selecció de les fires internacionals

Visita de certàmens internacionals: objectius

Participació com a expositor: objectius

Recursos humans i financers, i comunicació a la Fires

Ajuts per a la participació en Fires Internacionals

Recomanacions i errors a evitar

Requeriments tècnics per impartir l'activitat WEBINAR


Conducció
Marc Prat de l'equip del Servei d'Internacionalització

Calendari

Dies i horari
Lloc de realització
Idioma d'impartició
Places
Inscripció
Aula virtual
juny 17, 2021
09:30 - 11:30
Català
24
Places

Més informació

És imprescindible que portis el teu DNI o NIE vigent (o en el seu defecte el resguard de renovació). En cas que portis un NIE en paper, caldrà adjuntar també el passaport o el document d'identitat del país d'origen.

Per garantir el rigor i la qualitat formativa, no es permetrà l'entrada a l'aula un cop passats 15 minuts de l'inici de l'activitat.

En cas que no puguis assistir a l'activitat, és necessari que et donis de baixa amb 12 hores d'antel·lació entrant a l'apartat ACTIVITATS del teu Espai Personal, al qual pots accedir fent clic aquí. D'aquesta manera una altra persona podria aprofitar la teva plaça.

Aquestes activitats es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria de les persones assistents sol·licitin que es facin en castellà.