Les obligacions fiscals de les associacions - Aula Virtual (Nova)

Descripció
Així, l'objectiu general serà aportar elements i eines per tal d'establir els processos jurídics i fiscals de les noves iniciatives emprenedores per aconseguir: Optimització de la tria de format jurídic i de la constitució Aprofundir en els coneixements dels propis formats jurídics i la seva fiscalitat Compliment de les obligacions Transparència i rendició de comptes.
Durada:
3 hores. Multisessió de 2 sessions.
Orientat a:

Oberta a les organitzacions que vulguin aprofundir en aquest àmbit.

Contingut

IMPORTANT: Aquesta activitat es divideix en 2 sessions. S'impartiran de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic, abans de la primera sessió, un enllaç únic par a totes les sessions i les instruccions d'accés.

Objectius generals de l'activitat:

Conèixer les qüestions fiscals bàsiques i saber quines són les obligacions que s'han d'atendre davant la hisenda pública i les diferents repercussions tributàries existents en funció de la forma jurídica adoptada.


Objectius específics de l'activitat:

-Promoure el coneixement de la legislació aplicable.

-Conèixer les obligacions fiscals de les associacions i fundacions

-Saber dins de quin sistema tributarà cada entitat.
Entendre el funcionaments dels impostos i tributs d'aplicació a les entitats.

-Saber les particularitats de les associacions i fundacions respecte a l'Impost de Societats

-Entendre el funcionaments de les vinculacions societàries amb el règim laboral en el món cooperatiu .

-Conèixer les obligacions fiscals de les cooperatives i societats laborals

-Conèixer la càrrega impositiva de la societat cooperativa i laboral

-Entendre el funcionaments dels impostos i tributs d'aplicació a les societats

-Saber les avantatges fiscals de les cooperatives i societats laborals respecte a l'Impost de Societats

-Resoldre dubtes individuals.


Temari complert:

-Quines són les obligacions fiscals de les organitzacions no lucratives.

-Lleis que regulen les obligacions fiscals

-L'impost de societats

-L'impost sobre el valor afegit (IVA)

-La declaració d'utilitat pública

Professorat
REGALADO TEIXIDÓ, DAVID
Conducció
FACTO ASSESSORS, SCCL

Calendari

Dies i horari
Lloc de realització
Idioma d'impartició
Places
Inscripció
Aula virtual
des. 13, 2021
16:00 - 17:30
Aula virtual
des. 14, 2021
16:00 - 17:30
Català
17
Places

Més informació

Barcelona Activa ofereix tallers i activitats formatives en Economia Social i Solidària adreçats a persones i col·lectius que volen emprendre noves iniciatives socioeconòmiques. Consulta l'oferta de cursos i tallers actuals aquí!

Per més informació pots escriure a innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat.