FORMACIÓ MODULAR REVESSTIM EL TEXTIL - BLOC 1 - MÒDUL 5: PLA D'ACCIÓ I INDICADORS

Descripció
Mòdul sobre la construcció d'un pla de comercialització adequat al projecte i al mercat i la detecció dels indicadors clau en un projecte.
Durada:
4 hores. Multisessió de 2 sessions.
Contingut

SESSIONS: 2 sessions de 2h.

HORARI: 10.00 a 12.00

OBJECTIUS GENERALS:
- Construcció d'un pla de comercialització.
- Detecció dels indicadors clau del projecte.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:
- Anàlisi i estudi de mercat i de la competència.
- Definició d'objectius comercials.
- Generació del quadre d'indicadors del projecte.

TEMARI:

1. Pla d¿acció de comercialització. 
- Estudi de mercat.
- Punts forts i punts febles del nostre servei o producte.
- Anàlisi de la competència.
- Estructuració de l'àrea comercial.
- Definició i valoració d'objectius.
- Posada en marxa de la comercialització.

2. Indicadors. 
- Què són els indicadors clau?
- Com generar un quadre d'indicadors.
- Indicadors qualitatius i quantitatius.
- Indicadors econòmics col·lectius, indicadors socials i indicadors ambientals.

Conducció
Xavier Pera - Fasolà Cooperativa

Calendari

Dies i horari
Lloc de realització
Idioma d'impartició
Places
Inscripció
Aula virtual
nov. 9, 2021
10:00 - 12:00
Aula virtual
nov. 11, 2021
10:00 - 12:00
Català
-
Sense places.