Desenvolupament avançat amb Arduino

Descripció
Com fer projectes de complexitat creixent amb Arduine. Calen coneixements bàsics d'us de la plataforma.
Durada:
8 hores. Multisessió de 2 sessions.
Contingut

IMPORTANT: per fer aquesta activitat cal tenir coneixement de l'ús de la plataforma Arduino i tenir coneixements de programacio en C/C++ o Java o haver fet prèviament l'activitat Introducció a la plataforma dedesenvolupament Arduino

Aquest curs es fa al Parc Tecnològic Barcelona Nord, C/ Maire Curie 8-14.

Es requereix que cada alumne disposi d'un portàtil amb Java instal·lat. Seria desitjable la pre-instal·lació de l'IDE d'Arduino.

Barcelona Activa facilitarà kits d'Arduino per fer la pràctica a l'aula. Però si ho desitgen, els alumnes es poden portar el seu propi kit per poder seguir treballant a casa entre les dues sessions. Algunes opcions de kit recomanades:

Arduino Starter Kit
Kit oficial d'Arduino

Sparkfun Arduino Inventor
Kit d'aprenentatge per a principiants i intermitjos

Arduino Uno R3 Kit
Kuman Project Super Starter Kit
SunFounder Starter Learning Kit
Kuman K1 2016 New Basic Learning Starter kit
Kits de fabricació xinesa, més competitius en preu

En aquesta activitat veurem com fer projectes de complexitat creixent amb Arduino.

OBJECTIUS

Aprendre a utilitzar el recursos interns del MCU Atmega328p per tal d'extreure el màxim de l'arquitectura Arduino.

TEMARI

Sessió 1
- Família de Plaques Arduino (quan i per què usar-les)
- Arduino Shields
- Altres MCU (p. ex. ESP8266)
- Control d'entrades/sortides digitals
- Control d'entrades/sortides analògiques
- PWM (Pulse Width Modulation)
- Fem Música
- Control del LCD
- Servo Motors
- Ús de transistors BJC i MOSFET
- Control de potència
- El Pont H
- Afegint llibreries

Sessió 2
- Programació multitasca
- Interrupcions
- Watchdog
- Modes de repòs del MCU
- Ús de la EPROM
- Comunicació Software Serial
- Bus I2C (Inter-Integrated Circuit)
- Bus SPI (Serial Peripheral Interface)
- Bus One Wire
- Fem la nostra llibreria
- Fem la nostra PCB
- Programació d'altres MCU

Professorat
CARRASCO FRÍAS, JORDI
Conducció
Miguel Vidal

Calendari

Dies i horari
Lloc de realització
Idioma d'impartició
Places
Inscripció
feb. 18, 2020
09:30 - 13:30
feb. 20, 2020
09:30 - 13:30
Parc Tecnològic de Barcelona Activa
Carrer Marie Curie, 8 - 14,
BARCELONA, 08042
-
-
Inscripció tancada.
març 24, 2020
16:00 - 20:00
març 26, 2020
16:00 - 20:00
Parc Tecnològic de Barcelona Activa
Carrer Marie Curie, 8 - 14,
BARCELONA, 08042
-
-
Obertura de la inscripció 17/03/2020 a les 08:30h.

Més informació

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

>> Per inscriure's a qualsevol activitat cal tenir un usuari web creat. Pots crear-te'l
aquí

>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.