Ruta de navegació

FINANÇAMENT DE L'R+D+i

Suport a pimes en la definició de projectes R+D+i i la identificació d'ajuts econòmics per portar-los a terme

Barcelona Activa posa en marxa aquest programa, que té com a finalitat facilitar l’accés de les empreses als programes públics d’ajuts a l'R+D+i, especialment als incentius fiscals i les bonificacions en la cotització a la Seguretat Social.
Selecció de 20 pimes amb projectes d'R+D+i susceptibles de rebre ajuts públics
 
15 hores de suport tècnic gratuït per definir projectes d' R+D+i i tramitar ajuts
 
10 hores addicionals per suport en la identificació i tramitació d’incentius fiscals i bonificacions a la Seguretat Social

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

El programa posarà a disposició de les empreses un servei de suport tècnic especialitzat que les acompanyarà en:

  • la definició del projecte d'R+D+i.
  • la detecció i recomanació dels ajuts i instruments públics més adients per finançar-lo, posant especial èmfasi en la identificació d’incentius fiscals i bonificacions a la cotització a la Seguretat Social.
  • la tramitació dels ajuts recomanats.

L’acompanyament consistirà en 15 hores de suport tècnic, ja sigui assessorament directe o tasques de treball intern com poden ser la revisió de propostes o la cerca d’informació o documentació.

Les empreses interessades en sol·licitar o planificar la utilització d’incentius fiscals i/o bonificacions en la cotització a la Seguretat Social gaudiran de 10 hores addicionals.

REQUISITS

El programa està dirigit a pimes amb domicili fiscal a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que tinguin un projecte d'R+D+i, especialment aquelles que estiguin interessades en sol·licitar incentius fiscals i/o bonificacions en la cotització a la Seguretat Social per portar-lo a terme i no tinguin experiència en la seva tramitació.

PROCEDIMENT I TERMINIS

Les empreses interessades han d'enviar una demanda del servei d'assessorament clicant el botó "Demana el servei" de més a baix. Cal especificar, al camp "Raó de la demanda", que es vol participar al programa de finançament R+D+i". 

Un cop rebuda la demanda es programarà una entrevista inicial, a partir de la qual es farà una valoració tenint en compte els següents aspectes:

  • el potencial innovador del projecte.
  • l’encaix del projecte amb ajuts públics a la innovació i el potencial per aconseguir incentius fiscals i bonificacions en la cotització a la Seguretat Social per l'R+D+i.
  • la disponibilitat per part de l’empresa interessada dels recursos tècnics, humans i financers necessaris per portar-ho a terme.

Els projectes que obtinguin una valoració positiva seran admesos al programa cronològicament, segons la data de realització de la demanda.

“Aquest programa està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Operació 1: Millora del teixit econòmic empresarial de la ciutat i Actuació FEDER 1.1 Programes d’acompanyament per a la millora de la competitivitat empresarials”.