Transmissió empresarial

Assessorament personalitzat tant si ets un/a empresari/a que vol cedir el seu negoci com si ets un/a emprenedor/a interessat/da en donar continuïtat a una empresa ja existent.

Davant la crisi de Covid19, s’ha reforçat el Servei de Transmissió Empresarial per recolzar els processos de transmissió d’empreses en funcionament. Aquest servei s’ha reforçat amb un acompanyament a la persona o empresa que adquireix un negoci per la elaboració d’un pla de contingències empresarial i l’assessorament especialitzat per la implementació d’aquest pla per ajudar en la consolidació i creixement futur de les empreses.

 

Des de l’OAE et donem accés a un  mercat transparent de transmissió empresarial on les persones que volen cedir el seu negoci es poden trobar amb compradors potencials, ja siguin persones emprenedores que cerquen un negoci per gestionar-lo o ja siguin empreses interessades en adquirir unitats de negoci per desenvolupar o fer créixer la seva activitat empresarial.

El programa acompanya a les parts compradora i venedora en el procés de negociació i formalització de loperació a través d’assessorament personalitzat i informació per a dur a terme el procés de cessió.

En el cas de les persones emprenedores o empreses que adquireixen el negoci, el programa també les acompanya durant els  sis mesos posteriors a l’adquisició del negoci per implementar un pla de creixement de l’activitat empresarial.

Per cedents

Si tens una empresa i vols analitzar la possibilitat d’adquirir un nou negoci per desenvolupar o fer créixer la teva activitat, fes clic a continuació per rebre suport especialitzat .

+ Més informació

Per emprenedors

Si tens una empresa i la vols cedir fes clic a continuació per rebre suport del nostre equip expert.

+ Més informació

Per empreses

Si ets una persona emprenedora interessada en continuar amb un negoci ja existent, fes clic a continuació per assessorament del nostre equip tècnic.

+ Més informació

Partners

CIRCE, Centro de Información y Red de Creación de Empresas
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo