Ruta de navegació

Suport als processos de digitalització de les empreses

Acompanyament en els processos de digitalització de petites i mitjanes empreses i persones treballadores autònomes.  Suport en la tramitació dels ajuts del Kit Digital.

Amb aquest programa es posa a disposició de petites i mitjanes empreses i persones treballadores autònomes un servei d’assessorament especialitzat en (1) la definició d’un pla de digitalització i la concreció de solucions a implementar; (2) un guiatge en la tramitació del Kit Digital.

El servei inclou acompanyament en la implementació de millores en les àrees següents:

 • Presència de l’empresa a Internet, ja sigui a través de pàgines web, xarxes socials o altres mitjans online.
 • Estratègia de comunicació i màrqueting online de l’empresa, a nivell de planificació i utilització de diferents eines disponibles per a petites empreses, des de recursos per fer campanyes de màrqueting online fins a les eines per millorar el posicionament a cercadors i la utilització d’analítica web i de xarxes socials.
 • Utilització de canals de venda online.
 • Digitalització dels processos de gestió de l’empresa, a nivell de la utilització de sistemes de gestió informatitzada com CRM i ERP, o la utilització d’eines que facilitin el treball col·laboratiu i el teletreball.
 • Informació, assessorament i suport en la tramitació en relació als ajuts del Kit Digital. Kit Digital és un programa d’ajuts a fons perdut per a la implementació de solucions digitals per a petites empreses, microempreses i persones treballadores autònomes.

METODOLOGIA DEL SERVEI

El procés d’acompanyament es realitzarà per part de personal equip tècnic especialitzat i s'estructurarà en tres fases:

FASE 1: Realització d’una diagnosi inicial que determini el nivell de digitalització de l'empresa i les possibilitats de millora en les següents àrees:

 • Presència de l’empresa a Internet
 • Estratègia de comunicació i màrqueting online de l’empresa
 • Utilització de canals de venda online
 • Digitalització dels processos de gestió de l’empresa i possibilitats de teletreball i treball col·laboratiu

FASE 2: Realització d’un pla de digitalització a partir de la diagnosi inicial, que ha d’incloure objectius concrets i mesurables relatius al grau de digitalització de l’empresa en les diferents àrees definides al punt anterior. 

FASE 3: Assessorament i suport en la tramitació del Kit Digital i en la concreció de les solucions i els requisits funcionals de cara a negociar i contractar els Agents Digitalitzadors en les categories de solucions digitals:

 • Web i presència bàsica a internet (*)
 • Comerç electrònic
 • Gestió de Xarxes Socials
 • Gestió de clients
 • Business Intelligence i Analítica
 • Serveis d’Oficina Virtual
 • Gestió de Processos
 • Factura Electrònica
 • Comunicacions segures
 • Ciberseguretat
 • Marketplace (*)
 • Presència avançada a internet
 • Servei de Ciberseguretat Gestionada (**)
 • Gestió de clients amb IA associada (**)
 • Business Intelligence i Analítica i IA associada (**)
 • Gestió de Processos amb IA associada (**)
 • Lloc de treball segur (***)


(*) exclusiu per a empreses entre 0 i menys de 50 persones treballadores
( ** ) exclusiu per a empreses d’entre 50 i menys de 250 persones treballadores
( *** ) exclusiu per a empreses entre 0 i menys de 3 persones treballadores.

L’acompanyament consistirà en un màxim de 5 hores d’assessorament durant un període màxim de 6 mesos.

Aquest servei es presta en el marc del Programa per a la millora, digitalització i sostenibilitat dels negocis, que té com a objectiu l’acompanyament de les empreses de la ciutat de Barcelona i de la seva àrea metropolitana  per adaptar-se als reptes de la situació post-pandèmia. 

REQUISITS

Per rebre l’acompanyament, les empreses o persones treballadores autònomes interessades hauran de complir els següents requisits:

 • Tenir domicili social a l’àrea metropolitana de Barcelona. 
 • Tenir un màxim de 50 persones treballadores.
 • Disposar d’equips informàtics i connexió a Internet, així com de coneixements informàtics a nivell d’usuari/ària per part de la persona o equip que participarà en el programa.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social.

SOL·LICITUD DEL SERVEI

Pots sol·licitar el servei a través del formulari de "Demana el servei", seleccionant l'opció "Assessorament per a la digitalització/ Kit Digital". 

Partners

“Aquest programa està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Operació 1: Millora del teixit econòmic empresarial de la ciutat i Actuació FEDER 1.1 Programes d’acompanyament per a la millora de la competitivitat empresarials”.