Ruta de navegació

ACTIVA AUTÒNO+

Ajuts de fins a 4.000 € per a les despeses del 1r any 

L'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ofereix ajuts econòmics a les persones autònomes amb l'objectiu d'alleugerir la càrrega de despeses que l'autònom/a ha d'assumir durant el primer any d'activitat. Aquesta iniciativa permet fomentar l’emprenedoria a la ciutat de Barcelona i ajuda les noves empreses a consolidar-se en el mercat amb més facilitat.

La quantitat de la subvenció es calcularà segons les despeses justificades en el moment de fer la sol·licitud, i poden arribar fins a un màxim de 4.000 €.

CONVOCATÒRIA 2024

QUI POT DEMANAR LA SUBVENCIÓ?

Totes les persones empadronades a la ciutat de Barcelona que hagin iniciat una nova activitat econòmica com a:

  • Treballadors i treballadores autònomes (empresaris i empresàries individuals)

  • Noves persones sòcies de cooperatives de treball associat
     

Han de complir els següents requisits:

  • Haver iniciat una nova activitat econòmica a partir del dia 6 de setembre del 2022

  • Alta fiscal a la ciutat de Barcelona com a empresaris o empresàries individuals

  • Empadronament a la ciutat de Barcelona des de, com a mínim, tres mesos abans de l'alta fiscal
  • No haver constat al RETA per la mateixa activitat en l'any anterior a la data d'alta

  • Estar al corrent de les obligacions tributàries

com demanar la subvenció

Accedeix a l'aplicació de Sol·licitud de Subvenció i emplena el formulari de sol·licitud, per poder generar la corresponent instància.

SOL·LICITA L'AJUT

Per demanar l'ajut, és necessari accedir a l’aplicació de gestió del programa i informar de les dades necessàries per tal de generar la corresponent instància de sol·licitud.

Registra la instància de sol·licitud, amb certificat digital, a l’Oficina Virtual de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, dins del tràmit “Activa Autòno+ 2024”.

IMPORTANT: Aquest registre serà el que fixarà l’ordre en la petició de la subvenció.

Un cop registrada la instància de sol·licitud al portal de tràmits municipal, rebràs un missatge al teu correu electrònic  notificant del resultat de la sol·licitud. 

Un cop aquesta estigui generada, cal registrar-la a l’Oficina Virtual de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, dins del tràmit Activa Autòno+.

En cas d’aprovació, al mateix correu hi trobaràs un enllaç que et permetrà accedir a l’aplicació de sol·licitud de subvencions per incorporar la documentació necessària.

Cal aportar la documentació en format PDF i en el termini màxim de 15 dies des de la data de l’avís.

MÉS INFORMACIÓ

Consultes sobre la subvenció a autonomes@barcelonactiva.cat.

CONVOCATÒRIA 2024
Període de sol·licituds:
del 10 de juliol al 10 de setembre
Documents i enllaços d'interés