Ruta de navegació

INDÚSTRIA MANUFACTURERA

Barcelona és una ciutat amb una llarga tradició industrial amb un teixit empresarial bàsic per diversificar l’activitat econòmica, generar innovació i valor afegit, i crear ocupació estable.

La ciutat compta amb una presència important de serveis associats a la indústria. Existeixen importants nuclis generadors d’aquest tipus d’activitats com la logística, la manipulació de producte, el packaging o la tecnologia associada a productes industrials. La ZAL (Zona d’Activitats Logístiques), el Port de Barcelona o els diversos equipaments i espais on s’instal·len empreses de base tecnològica, són nuclis on s’hi ubiquen activitats empresarials associades a la indústria.

La indústria 4.0 neix com a resposta al creixement de la digitalització de l’economia i la societat, i es basa principalment en l’ús dels avenços tecnològics i en el desenvolupament de sistemes de comunicació, amb la finalitat de mantenir la informació a temps real de cada un dels processos de fabricació de les empreses.


Conceptualitzada sovint com a la “quarta revolució industrial” el moviment de la Indústria 4.0 és la transformació que ha de fer la indústria actual (gran i pime) per a donar resposta a les noves necessitats de la societat utilitzant els darrers avanços tecnològics.

ENTITATS I ACTIUS EMPRESARIALS