Ruta de navegació

ACTIVA AUTÒNO+

Ajuts de fins a 3.000 € per a les despeses del 1r any 

CONVOCATÒRIA 2023 (del 05/07/2023 al 05/09/2023)

L'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ofereix ajuts a les persones autònomes amb l'objectiu d'alleugerir la càrrega de despeses que l'autònom/a ha d'assumir durant el primer any d'activitat.

La quantitat de la subvenció es calcularà segons les despeses justificades en el moment de la sol·licitud, fins a un màxim de 3.000 €.

QUI POT DEMANAR LA SUBVENCIÓ?

Totes les persones empadronades a la ciutat de Barcelona que hagin iniciat una nova activitat econòmica com a:

 • Treballadors i treballadores autònomes (empresaris i empresàries individuals)

 • Noves persones sòcies de cooperatives de treball associat

Han de complir els següents requisits:

 • Haver iniciat una nova activitat econòmica a partir del dia 1 d'octubre del 2021

 • Alta fiscal a la ciutat de Barcelona com a empresaris o empresàries individuals

 • Empadronament a la ciutat de Barcelona des d’abans de l'alta fiscal

 • Trobar-se en situació d'atur abans de l'inici de l'activitat

 • No haver constat al RETA per la mateixa activitat en l'any anterior a la data d'alta

 • Estar al corrent de les obligacions tributàries

SOL·LICITA L'AJUT

Per demanar l'ajut, és necessari accedir a l’aplicació de gestió del programa i informar de les dades necessàries per tal de generar la corresponent instància de sol·licitud.

Un cop aquesta estigui generada, cal registrar-la a l’Oficina Virtual de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, dins del tràmit Activa Autòno+.

Com sol·licitar l’ajut?

 1. Dona’t d’alta a l’aplicació de les subvencions, la qual generarà un usuari i contrasenya.

 2. Entra a l’aplicació amb aquest usuari i crea la teva sol·licitud aportant totes les dades necessàries.

 3. Genera la corresponent instància de sol·licitud de l’ajut.

 4. Registra-la a l’Oficina Virtual de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, dins del tràmit Activa Autòno+. 

 5. Espera la notificació del resultat per via de correu electrònic i, en cas d’aprovació, entra a l’aplicació i penja la documentació justificativa.

MÉS INFORMACIÓ

Consultes sobre la subvenció a autonoms@barcelonactiva.cat.

CONVOCATÒRIA 2023
Període de sol·licituds:
del 5 de juliol al 5 de setembre 2023