Activa Autòno+ 

Ajuts de 3.000€ per a les despeses del 1r any 

Convocatòria 2022 (del 09/08/2022 al 30/09/2022)

L'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ofereix ajuts a les persones autònomes amb l'objectiu d'alleugerir la càrrega de despeses que l'autònom/a ha d'assumir durant el primer any d'activitat.

La quantitat de la subvenció es calcularà segons les despeses justificades en el moment de la sol·licitud, fins a un màxim de 3.000€.

Despeses deduïbles

 • Quotes de la Seguretat Social
 • Impostos relacionats amb l'inici de l'activitat econòmica i el primer establiment
 • Despeses de gestoria i assessorament
 • Lloguers de locals o despatxos afectes fiscalment a l'activitat
 • Lloguer d’espais de cotreball (coworking) i/o serveis prestats per aquests establiments en relació a l’activitat professional
 • Despeses derivades dels consums energètics (electricitat, gas i carburants) fins a un màxim de 500 €.

Qui pot demanar la subvenció?

Totes les persones empadronades a la ciutat de Barcelona que hagin iniciat una nova activitat econòmica com a:

 • Treballadors i treballadores autònomes (empresaris i empresàries individuals)
 • Noves persones sòcies de cooperatives de treball associat

Han de complir els següents requisits:

 • Haver iniciat una nova activitat econòmica a partir del dia 14 de març del 2020
 • Alta fiscal a la ciutat de Barcelona com a empresaris o empresàries individuals
 • Empadronament a la ciutat de Barcelona des d’abans de l'alta fiscal
 • Trobar-se en situació d'atur abans de l'inici de l'activitat
 • No haver constat al RETA per la mateixa activitat en l'any anterior a la data d'alta
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries

Sol·licita l'ajut

Més informació

Consultes sobre el programa a autonoms@barcelonactiva.cat.

Convocatòria 2022

Període de sol·licituds: 
Del 9 d'agost al 30 de setembre