Com adquirir una empresa en funcionament

Descripció
Reemprendre una empresa suposa prendre el relleu dels amos d'un negoci en funcionament per a garantir-ne la continuïtat. Vull reemprendre: què, com i on?
Durada:
Monosessió: 1 sessió de 2 hores
Orientat a:

Persones emprenedores que vulguin reemprendre a través de Barcelona Activa

Contingut

En aquesta sessió, la persona emprenedora que vulgui adquirir una empresa en funcionament amb l'assessorament de Barcelona Activa coneixerà les variables que ha de tenir presents a l'hora de valorar aquesta forma d'emprendre.

El servei Reempresa - Reemprenedor es materialitza en un coaching per al reemprenedor, persona física o societat i comprèn les següents característiques:

  1.  Suport per a la realització del Projecte de Reemprenedurisme.
  2. Recerca de negoci per reprendre.
  3. Diagnòstic empresarial de l'empresa objecte de compra.
  4. Avaluació financera.
  5. Elaboració de la carta d'intencions.
  6. Acompanyament i suport en la recerca de finançament.
  7. Optimització financera, jurídica, social i fiscal de la Reempresa.
  8. Acompanyament en el procés de cessió fins a l'estabilitat de la Reempresa.

La informació recollida de cada reemprenedor estarà formada per dades economicofinanceres, experiència professional i altres indicadors que facilitaran l'anàlisi del seu entorn i que garanteixin una reempresa exitosa.

Conducció
Artur Agulló i Vicent Baena

Calendari

Dies i horari
Lloc de realització
Idioma d'impartició
Places
Inscripció
Aula virtual
juny 15, 2023
09:30 - 11:30
Català
23
Places

Més informació

IMPORTANT: Aquesta activitat es realitza en dos tipus de format: sessió presencial o sessió virtual. Consulta el tipus de cada sessió al calendari del web.

Sessió virtual: les sessions virtuals d'aquesta activitat s'imparteixen en streaming mitjançant la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones registrades rebran l'enllaç per correu electrònic amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.

En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard, es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

Sessió presencial: la informació del lloc de realització de la sessió presencial, adreça i aula, la trobareu al web.

En les activitats en format Presencial les persones registrades hauran d'acreditar la seva assistència signant el full d'assistència que trobaran a la recepció de l'equipament corresponent.

En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard, es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.