Ruta de navegació

LOCALS AMB ENERGIA

Ajuts per a l’estalvi energètic adreçats a locals de planta baixa

Convocatòria de les subvencions de concurrència no competitiva que atorga l’Ajuntament de Barcelona per a la promoció de l’estalvi i l’eficiència energètica de les activitats econòmiques que es desenvolupen en establiments de la ciutat de Barcelona (Locals amb energia).

Han pujat molt les factures d’energia del teu negoci?

Necessites millorar l’eficiència energètica del teu local?

L'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ofereix ajuts destinats a inversions que facilitin la sostenibilitat i l’eficiència energètica dels establiments amb activitat econòmica, situats en planta baixa i/o a peu de carrer de Barcelona.

La quantitat de la subvenció es calcularà segons les despeses justificades en el moment de la sol·licitud, fins a un màxim de 3.000€ per a cada local, amb un total de 9.000€ en tres locals independents.

QUINES DESPESES ES PODEN DEDUIR?

  • Instal·lació de portes automàtiques en la porta d’accés al local per evitar la pèrdua de l’aire ja climatitzat.

  • Modificació de les portes d’accés des del carrer, de les finestres i vidres amb la instal·lació de sistemes d’aïllament tèrmic (portes automàtiques, elements de fusteria exterior amb trencament de pont tèrmic i vidres dobles, de baixa emissivitat i control solar; aïllament de cobertes i parets).

  • Condicionament, millora i optimització de l’eficiència energètica de l’enllumenat intern i extern de l’establiment i de l’enllumenat de seguretat.

  • Adquisició de sistemes de regulació i control de temperatura que afavoreixin l’estalvi energètic.

  • Adquisició de rellotges de control horari per controlar l’encesa i aturada automàtica d’equips de climatització i enllumenat.

  • Implementació de sistemes de monitoratge del sistema de consums energètics.

  • Substitució d’aparells d’aire condicionat i refrigeració per unitats de darrera tecnologia amb major eficiència energètica (major rendiment - menor consum), per a generar estalvi energètic.

  • Canvi d’aparells o maquinària vinculada a l’activitat econòmica de l’establiment que suposin un estalvi energètic o una millora mediambiental

Seran elegibles únicament les factures emeses des del 1 d’agost de 2022 fins el 31 de desembre de 2023.

QUI POT DEMANAR LA SUBVENCIÓ?

Aquesta convocatòria s’adreça, exclusivament, a les persones (físiques o jurídiques) que siguin titulars d’activitats comercials, de serveis, de restauració i oci nocturn en establiments en planta baixa i/o a peu de carrer de la trama urbana de Barcelona.

SOL·LICITA L'AJUT

Termini de sol·licituds: del 20 de desembre de 2022 al 31 d’octubre de 2023 (ambdós inclosos) o fins a esgotar el pressupost.

Les persones interessades podran comptar amb l’assessorament de la Oficina de Transició Energètica Barcelona de PIMEC, que s’ha creat en col·laboració entre la patronal i l’Ajuntament de Barcelona. Informa-te’n aquí.

MÉS INFORMACIÓ

Consulta el model d’autorització i la instància de sol·licitud que s’ha d’omplir per demanar l’ajut.

Consultes sobre el programa a proximitat@barcelonactiva.cat.

Període de sol·licituds

Des del 20 de desembre de 2022 al 31 d’octubre de 2023 (ambdós inclosos)