Ruta de navegació

SALUT I QUALITAT DE VIDA

La crisi de la COVID-19 ha incrementat la rellevància i necessitat del sector de la Salut, claus en el desenvolupament de l’estat del benestar i els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030. Els nous models d’alimentació i de consum, així com un teixit econòmic en el sector de l’alimentació amb una presència i prestigi gastronòmic de la ciutat, pot permetre treballar per fer de Barcelona capital de l’alimentació sostenible.

El sector compta amb 95.822 llocs de treball i 3.132 empreses amb assalariats al quart trimestre de 2019, que representen el 8,8% i el 4,1%, respectivament, del total de la ciutat. Aquest sector consta de diversos components diferenciats i relacionats entre si: l’activitat sanitària suposa el 82,2% dels llocs de treball, els serveis socials vinculats a la salut el 8,4% de l’ocupació, i la indústria farmacèutica prop del 9,4%. La indústria farmacèutica i biotecnològica conforma un clúster dinàmic amb una notable capacitat de recerca i innovació.

L’Ajuntament de Barcelona és patrona de BIOCAT, promou actualment el BCN Health Booster (BCN Health Booster – Parc Científic de Barcelona (ub.edu)) amb el Parc Científic de Barcelona i coorganitza fòrums d’inversió (Emprenedoria (comb.cat)) amb el COMB, BIOCAT, ESADEBAN i Barcelona Health HUB entre d’altres activitats destacades.

ENTITATS I ACTIUS EMPRESARIALS