Ruta de navegació

LES INDÚSTRIES CREATIVES DE BARCELONA

Informe "Mapa de les indústries creatives de Barcelona"

Aquest informe presenta l’ecosistema econòmic i empresarial de les indústries creatives a Barcelona el 2021. Ofereix una definició i caracterització de les indústries creatives a la ciutat, proposa una base de dades geolocalitzada i recull referents internacionals d’experiències exitoses en aquest camp.

Sabent que es tracta d’un sector dinàmic, l’objectiu és determinar l’abast i fisonomia actual de les indústries creatives, per generar propostes que n’afavoreixin el desenvolupament i que ajudin a convertir-lo en vertebrador de polítiques de creació de talent, riquesa i ocupació. 

El procés d’elaboració ha inclòs la definició i caracterització del sector, a partir de fonts estadístiques i documentals, així com entrevistes a agents rellevants; i la realització d’un benchmarking de regions de referència i una segmentació i anàlisi estratègica, identificant els principals reptes estratègics dels diferents sectors. Finalment, s’han inclòs propostes d’actuació de política pública. Aquest informe és una de les eines previstes a la Mesura de govern de les indústries creatives de 2019.