Servei de finançament empresarial

Assessorament expert per aconseguir el finançament que necessita la teva empresa

Disposar de finançament per poder tirar endavant negoci és un dels principals mals de cap i no sempre és fàcil disposar de tota la informació sobre ajuts, subvencions i recursos públics que hi ha a l’abast.

Per tot això, a l’OAE disposem del Servei de suport en la recerca de finançament que consta d’un equip expert que treballa conjuntament amb l’empresa en el diagnòstic i la definició del millor itinerari a seguir, per aconseguir el finançament que necessita la teva empresa. Treballant conjuntament entenem millor les necessitats de l’empresa i podem oferir-li la solució més adequada.

El nostre equip de professionals proporciona assessorament en funció de les necessitats específiques de cada empresa i dóna suport en el procés de tramitació i obtenció de recursos.

El servei permet accedir a productes financers existents, tant públics com privats, bancaris i alternatius, tot en funció de les necessitats específiques de la teva empresa amb el segell de garantia de Barcelona Activa.

Detalls del servei

Accedeix als següents tipus de productes financers:

Finançament públic

Aconsegueix ajuts provinents dels organismes públics autonòmics, estatals i europeus:

Finançament privat

Participa en activitats que et posaran en contacte amb inversors privats, com fòrums d'inversió, o en contacte directe amb xarxes de business angels...

... o altres operadors:

Finançament Bancari

Contacta amb les principals entitats financeres i aprofita els convenis billaterals:

Alternatius

Accedeix a plataformes de crowdfunding: