Transmissió empresarial

Assessorament personalitzat tant si ets un/a empresari/a que vol cedir el seu negoci com si ets un/a emprenedor/a interessat/da en donar continuïtat a una empresa ja existent.

Ser empresari/a vol dir tenir passió per tirar endavant un negoci, ja sigui nou o aprofitant-ne un de ja existent i que, tot i que encara és solvent, pot ser que estigui a punt de ser traspassat.

Per això, des de l’OAE et donem accés a un mercat transparent de transmissió empresarial on les persones que volen cedir el seu negoci es poden trobar amb les persones emprenedores que cerquen un negoci per gestionar-lo i oferim un servei d’acompanyament en el procés de transmissió d’empreses i pimes tant a les persones que volen cedir el seu negoci com a potencials empresaris/es que vulguin donar-hi continuïtat.

Així, disposareu al vostre abast (sigueu cedents o potencials receptors) d’un assessorament personalitzat, informació per a dur a terme el procés de cessió i també accés a un mercat transparent d’empresaris/es que cedeixen el seu negoci i persones emprenedores que cerquen un negoci per gestionar-lo.

Partners

CIRCE, Centro de Información y Red de Creación de Empresas
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo