Ruta de navegació

ACTIVA AUTÒNO+

Ajuts de fins a 4.000 € per a les despeses del 1r any 

CONVOCATÒRIA 2024

L'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ofereix ajuts econòmics a les persones autònomes amb l'objectiu d'alleugerir la càrrega de despeses que l'autònom/a ha d'assumir durant el primer any d'activitat. Aquesta iniciativa permet fomentar l’emprenedoria a la ciutat de Barcelona i ajuda les noves empreses a consolidar-se en el mercat amb més facilitat.

La quantitat de la subvenció es calcularà segons les despeses justificades en el moment de fer la sol·licitud, i poden arribar fins a un màxim de 4.000 €.

QUI POT DEMANAR LA SUBVENCIÓ?

Totes les persones empadronades a la ciutat de Barcelona que hagin iniciat una nova activitat econòmica com a:

  • Treballadors i treballadores autònomes (empresaris i empresàries individuals)

  • Noves persones sòcies de cooperatives de treball associat
     

Han de complir els següents requisits:

  • Haver iniciat una nova activitat econòmica a partir del dia 6 de setembre del 2024

  • Alta fiscal a la ciutat de Barcelona com a empresaris o empresàries individuals

  • Empadronament a la ciutat de Barcelona des d’abans de l'alta fiscal

  • No haver constat al RETA per la mateixa activitat en l'any anterior a la data d'alta

  • Estar al corrent de les obligacions tributàries

SOL·LICITA L'AJUT

Per demanar l'ajut, és necessari accedir a l’aplicació de gestió del programa i informar de les dades necessàries per tal de generar la corresponent instància de sol·licitud.

Un cop aquesta estigui generada, cal registrar-la a l’Oficina Virtual de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, dins del tràmit Activa Autòno+.

MÉS INFORMACIÓ

Consultes sobre la subvenció a autonoms@barcelonactiva.cat.

CONVOCATÒRIA 2024
Període de sol·licituds:
Juliol - Setembre
Documents i enllaços d'interés