Servei de digitalització per a pimes i persones treballadores autònomes

Acompanyament en els processos de digitalització de petites i mitjanes empreses i persones treballadores autònomes. Suport en la tramitació dels ajuts del Kit Digital.

Amb aquest programa, es posa a disposició, de petites i mitjanes empreses i persones treballadores autònomes, un servei d’assessorament especialitzat en: (1) la definició d’un pla de digitalització i la concreció de solucions a implementar, i (2) un guiatge en la tramitació del kit digital. 

El servei inclou acompanyament en la implementació de millores en les àrees següents:

 • Presència de l’empresa a Internet, ja sigui a través de pàgines web, xarxes socials o altres mitjans online.
 • Estratègia de comunicació i màrqueting online de l’empresa, a nivell de planificació i utilització de diferents eines disponibles per a petites empreses, des de recursos per fer campanyes de màrqueting online fins a les eines per millorar el posicionament a cercadors i la utilització d’analítica web i de xarxes socials.
 • Utilització de canals de venda online.
 • Digitalització dels processos de gestió de l’empresa, a nivell de la utilització de sistemes de gestió informatitzada com CRM i ERP, o la utilització d’eines que facilitin el treball col·laboratiu i el teletreball.
 • Informació, assessorament i suport a la tramitació en relació als ajuts del Kit Digital per a la implementació de solucions digitals per a petites empreses, microempreses i persones treballadores autònomes. (NOVETAT) 

Metodologia del servei

El procés d’acompanyament es realitzarà per part de personal equip tècnic especialitzat i s'estructurarà en tres fases:

FASE 1: Realització d’una diagnosi inicial que determini el nivell de digitalització de l'empresa i les possibilitats de millora en les següents àrees:

 • Presència de l’empresa a Internet
 • Estratègia de comunicació i màrqueting online de l’empresa
 • Utilització de canals de venda online
 • Digitalització dels processos de gestió de l’empresa i possibilitats de teletreball i treball col·laboratiu

FASE 2: Realització d’un pla de digitalització a partir de la diagnosi inicial, que ha d’incloure objectius concrets i mesurables relatius al grau de digitalització de l’empresa en les diferents àrees definides al punt anterior.

FASE 3: Assessorament i suport en la tramitació del Kit Digital i en la concreció de les solucions i els requisits funcionals de cara a negociar i contractar els Agents Digitalitzadors en les 10 categories de solucions digitals: 

 • Web i presència a Internet
 • Comerç electrònic
 • Gestió de Xarxes Socials
 • Gestió de clients
 • Business Intelligence i Analítica
 • Serveis d’Oficina Virtual
 • Gestió de Processos
 • Factura Electrònica
 • Comunicacions segures
 • Ciberseguretat

L’acompanyament consistirà en un màxim de 15 hores d’assessorament durant un període màxim de 6 mesos.

Requisits

Per rebre l’acompanyament, les empreses o persones treballadores autònomes interessades hauran de complir els següents requisits:

 • Tenir domicili social a l’àrea metropolitana de Barcelona. 
 • Tenir un màxim de 50 persones treballadores.
 • Disposar d’equips informàtics i connexió a Internet, així com de coneixements informàtics a nivell d’usuari/ària per part de la persona o equip que participarà en el programa.

Sol·licitud del servei

Pots sol·licitar el servei a través del formulari de "Demana el servei", seleccionant l'opció "Assessorament per a la digitalització / Kit Digital". 

Partners

Barcelona Oberta
Barcelona Comerç
Kit digital
 

 

"Aquest programa està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Operació 1: Millora del teixit econòmic empresarial de la ciutat i Actuació FEDER 1.1 Programes d’acompanyament per a la millora de la competitivitat empresarials”