Assessorament en digitalització de micropimes i persones autònomes

Acompanyament en els processos digitalització de petites empreses i persones autònomes

Amb aquest programa, Barcelona Activa posa a disposició de les petites empreses i les persones autònomes un servei de suport tècnic especialitzat per acompanyar-les en els diferents processos de digitalització. El servei inclou acompanyament en la implementació de millores en les àrees següents:

 • Presencia de l’empresa a internet, ja sigui a través de planes web, xarxes socials o altres mitjans online.
 • Estratègia de comunicació i màrqueting online de l’empresa, a nivell de planificació i utilització de diferents eines disponibles per petites empreses, des de recursos per fer campanyes de màrqueting online fins a les eines per millorar posicionament a cercadors i la utilització d’analítica web i de xarxes socials.
 • Utilització de canals de venda online.
 • Digitalització dels processos de gestió de l’empresa a nivell de la utilització de sistemes de gestió informatitzada com CRM i ERP, o la utilització d’eines que facilitin el treball col·laboratiu i el teletreball.

Metodologia del servei

L’acompanyament consistirà en un màxim de 15 hores de suport tècnic durant un període de 6 mesos, consistent en l’assessorament per part de personal especialitzat. El procés d'acompanyament s'estructurarà en tres fases:

FASE 1: realització d’una diagnosis inicial que determini el nivell de digitalització de l'empresa i les possibilitats de millora en les següents àrees:

 • Presencia de l’empresa a internet
 • Estratègia de comunicació i màrqueting online de l’empresa
 • Utilització de canals de venda online
 • Digitalització dels processos de gestió de l’empresa i possiblitats de teletreball i treball col·laboratiu.

FASE 2: realització d’un pla de digitalització en base a la diagnosis inicial, que ha d’incloure objectius concrets i mesurables relatius al grau de digitalització de l’empresa en les diferents àrees definides al punt anterior.

FASE 3: acompanyament en la implementació del pla de digitalització i en el seguiment de la consecució d’objectius.

Requisits

Per rebre l’acompanyament, les empreses o persones autònomes interessades hauran de complir els requisits següents:

 • Tenir domicili social a l’àrea metropolitana de Barcelona
 • Tenir un màxim de 10 treballadors
 • Disposar d’equips informàtics i connexió a Internet, així com de coneixements informàtics a nivell d’usuari per part de la persona o equip que participarà en el programa.

Sol·licitud del servei

Pots sol·licitar el servei a través del formulari de "Demana de servei", seleccionant l'opció "Servei de Digitalització".

"Aquest programa està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Operació 1: Millora del teixit econòmìc empresarial de la ciutat i Actuació FEDER 1.1 Programes d’acompanyament per a la millora de la competitivitat empresarials”