Assessorament en gestió i estratègia empresarial

Orientació i recolzament a petites empreses i professionals autònoms en la millora de la seva activitat

Aquest servei està adreçat a petites empreses i professionals autònoms de la ciutat de Barcelona que necessitin orientació i recolzament en la millora de la seva activitat, ja sigui en aspectes concrets de la gestió empresarial, o ja sigui perquè estiguin interessades en processos més generals de reflexió estratègica. Un equip tècnic especialitzat et guiarà en la definició d'una estratègia empresarial i t'assessorarà en les diferents àrees de gestió de la teva activitat: comercial, recursos humans, logística, àrea administrativa, àrea econòmica, finançament...

Metodologia del servei

El servei parteix d’una diagnosis inicial per avaluar la situació de l’empresa i detectar els punts de millora. A continuació es planteja amb la empresa una sèrie d’accions i propostes de millora, amb un acompanyament que pot ser de tipus més puntual en el cas que l’empresa tingui necessitats molt concretes i definides, o bé un acompanyament més profund si l’empresa necessita fer un anàlisis i un replantejament de tipus més estratègic.

El nostre equip

L’acompanyament és realitzat per l’equip tècnic especialitzat de Barcelona Activa amb el suport de les associacions VAE, SECOTASENCAT i CTAC, que col·laboren amb Barcelona Activa en el marc del Programa de Suport a Microempreses i Persones Treballadores Autònomes. Aquest és una programa de mentoring a través del qual aquestes associacions posen a disposició de Barcelona Activa un equip de voluntaris format per persones que han estat en càrrecs de direcció o han estat propietàries d’empreses i que compten amb una àmplia experiència i coneixements del món empresarial.

Acompanyament per la segona oportunitat

Barcelona Activa ha signat un acord amb el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya pel qual s’ha creat el programa “Gestoria Col·laboradora amb Barcelona Activa”.
En el marc d’aquest programa s’ofereix l’acompanyament a empreses que necessitin suport en situacions de dificultat per fer front al pagament als seus creditors i per acompanyar processos de liquidació i tancament ordenat de la seva activitat.

Un equip tècnic de Barcelona Activa avalua la situació de l’empresa i la millor sortida considerant la normativa mercantil, concursal i de segona oportunitat. Per acompanyar i formalitzar els processos es facilita un índex de Gestors Administratius especialitzats, que en el marc d’aquest programa ofereixen un preu especial en l’assessorament professional.

SECOT - Seniors Españoles para la Cooperación Técnica
VAE - Voluntaris en Assessoria Empresarial
Asencat
Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
Confederació de treballadors autònoms de Catalunya
 

Sol·licita el servei

Pots sol·licitar el servei a través del formulari de "Demana de servei", seleccionant l'opció Assessorament en gestió i estratègia empresarial".