Assessorament en gestió i estratègia empresarial

Orientació i recolzament a petites empreses i professionals autònoms en la millora de la seva activitat

Aquest servei està adreçat a petites empreses i professionals autònoms de la ciutat de Barcelona que necessitin orientació i recolzament en la millora de la seva activitat, ja sigui en aspectes concrets de la gestió empresarial, o ja sigui perquè estiguin interessades en processos més generals de reflexió estratègica. Un equip tècnic especialitzat et guiarà en la definició d'una estratègia empresarial i t'assessorarà en les diferents àrees de gestió de la teva activitat: comercial, recursos humans, logística, àrea administrativa, àrea econòmica, finançament...

Metodologia del servei

El servei parteix d’una diagnosis inicial per avaluar la situació de l’empresa i detectar els punts de millora. A continuació es planteja amb la empresa una sèrie d’accions i propostes de millora, amb un acompanyament que pot ser de tipus més puntual en el cas que l’empresa tingui necessitats molt concretes i definides, o bé un acompanyament més profund si l’empresa necessita fer un anàlisis i un replantejament de tipus més estratègic.

El nostre equip

L’acompanyament és realitzat per l’equip tècnic especialitzat de Barcelona Activa amb el suport de les associacions VAE, SECOT i ASENCAT, que col·laboren amb Barcelona Activa en el marc del Programa de Suport a Microempreses i Persones Treballadores Autònomes. Aquest és una programa de mentoring a través del qual aquestes associacions posen a disposició de Barcelona Activa un equip de voluntaris format per persones que han estat en càrrecs de direcció o han estat propietàries d’empreses i que compten amb una àmplia experiència i coneixements del món empresarial.

SECOT - Seniors Españoles para la Cooperación Técnica
VAE - Voluntaris en Assessoria Empresarial
SECOT - Seniors Españoles para la Cooperación Técnica
 

Sol·licita el servei

Pots sol·licitar el servei a través del formulari de "Demana de servei", seleccionant l'opció Assessorament en gestió i estratègia empresarial".