DARRERS DIES D'INSCRIPCIONS - OBERT FINS AL 3 DE JULIOL

Des del programa Reimaginem, ajudem a transformar i fomentar la resiliència d’empreses i entitats amb pràctiques i valors de l’Economia Social i Solidària o que estiguin en procés d’incorporar-los, i vulguin tenir un impacte positiu ambiental, social, i de bon govern. S'acompanya a les organitzacions a afrontar  contextos d’oportunitat i canvi des de la innovació, l’estratègia i el prototipatge

Defensem que totes les persones i organitzacions són creatives i tenen el poder de ser innovadores. Des de la col·laboració amb les participants, generem idees i desenvolupem i implementem solucions per abordar reptes socioempresarials amb organitzacions que volen ser motors de canvi.

Creiem en les idees però sobretot en l’aplicació de solucions concretes per donar resposta i créixer en la situació actual. El programa Reimaginem pretén abordar els diferents reptes plantejats de manera transversal, amb participació de tots els àmbits empresarials implicats, tot incorporant la perspectiva de gènere.

Ens dirigim a organitzacions de l’Economia Social i Solidària que necessitin i vulguin treballar sota aquesta lògica i a empreses que sense formar part de l’ESS estan interessades en pràctiques i valors de l’àmbit, per evolucionar i transformar-se.

És per això que el programa es basa en un itinerari adaptat a cada organització i centrat en la pràctica, fent servir metodologies del disseny per a generar idees fora de les convencionals i habituals. A més, entenem que la innovació neix de la suma de diverses mirades, i per això, recolzem el co-aprenentatge i la col·laboració dins les organitzacions, entre elles, i també amb l’equip del programa i altres iniciatives vinculades al centre. 

Voleu formar part de la nova edició del Reimaginem? 

 

Les sol·licituds per participar estaran obertes des de l’1 de juny al 3 de juliol de 2022. Podeu fer-ho aquí.

 

El programa: Edició 2022

El Reimaginem posa a disposició totes les eines, coneixements i recursos necessaris de Barcelona Activa  per desenvolupar solucions concretes vers els reptes específics de les organitzacions. 

Treballem des de la identificació dels reptes fins a la generació i desenvolupament de solucions en 4 àmbits

 • Disseny de productes i serveis: disseny de la proposta de valor del producte o servei i de la user o client journey experience.
 • Organització interna: disseny de canvis a la cultura organitzativa o d’organigrames, entre d’altres.
 • Comercialització: redisseny de marca, elaboració i testeig de materials comunicatius o millora del discurs i les accions comercials.
 • Digitalització: anàlisi i construcció de prototips de pàgines web o apps, o de mapes de processos a cobrir per una eina digital.

L’itinerari

Està format per 3 fases, basades en les metodologies del disseny i la innovació: 

 1. Orientar – identifiquem reptes i oportunitats
 2. Explorar – analitzem, generem idees, definim i desenvolupem solucions potencials 
 3. Prototipar – ideem, dissenyem i construïm prototips de les solucions

Acompanyem des de l’acció, transformant l’entorn i les pràctiques diàries, compartint experiències, identificant oportunitats i repensant juntes les organitzacions. Per això, el programa consta amb tres tipologies d’activitats:

 • Consultoria especialitzada (10h)
 • Accions formatives i de co-creació: comunes per a totes les participants (9h) i especialitzades segons l’àmbit de prototipatge (6h)
 • Accions d’intercanvi i aprenentatge amb organitzacions referents i innovadores (4,5h) 

Accés

Entre 12 i 14 organitzacions seran seleccionades per a participar al programa. 

Poden participar-hi persones que formin part d’una organització de qualsevol sector d’activitat que tingui:

 • Un model de negoci amb bases consolidades.
 • Un repte concret identificat en relació als àmbits del  disseny de producte/servei, organització interna, comercialització i digitalització.
 • Un equip amb capacitat de dedicació, lideratge i innovació.
 • Un interès per incorporar elements de l'Economia Social i Solidària, perspectiva de gènere i perspectiva d'impacte en la seva estratègia.

Les sol·licituds per participar estaran obertes des de l’1 de juny al 3 de juliol de 2022. Podeu fer-ho aquí.

 

Més Informació

El programa ofereix continuïtat amb el Servei d'assessorament especialitzat en ESS de Barcelona Activa i amb La InnoBAdora, comunitat d’incubació de Barcelona Activa.

Per a més informació sobre la nostra oferta formativa i serveis en ESS cliqueu AQUÍ.

Podeu consultar la informació més detallada al programa adjuntat en aquesta mateixa pàgina i resoldre qualsevol dubte escrivint un correu a innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat o trucant al 933 20 34 04.

Programa Reimaginem
Programa Reimaginem

Dades Clau

Nombre d’hores: 10h de consultoria individual i fins a 22h aproximades d’accions grupals.

Durada: 6 mesos, d’inicis de setembre 2022 a febrer 2023.

Impartida per: Tandem Social, en col·laboració amb Coombo, Sic4Change, Abiwell i TRANSformación