ASSESSORAMENT PER LA IGUALTAT

Servei d’assessorament i acompanyament personalitzat per millorar la vostra gestió i funcionament en relació a la igualtat entre dones i homes

Independentment de la mida de la vostra empresa, de la seva fórmula jurídica (SL, SA, cooperativa, etc.) i del vostre sector d’activitat, totes les organitzacions han d’adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones.

Mitjançant aquest servei, les empreses i entitats participants rebran un servei de suport mitjançant l’acompanyament durant un màxim de 5 hores per part de personal tècnic expert municipal en la matèria. A través de l’Oficina d’Atenció a les Empreses podreu accedir a un conjunt de recursos gratuïts.

 

El Servei ofereix 5 hores d'assessorament i acompanyament gratuït per a les empreses i entitats.
Servei desenvolupat conjuntament amb el Departament de Transversalitat de Gènere de l'Ajuntament de Barcelona
El servei inclou assessorament en el compliment de les clàusules de contractació pública sostenible en matèria d'igualtat
 

Recursos disponibles

El servei dona suport a les empreses en els següents àmbits de treball:

  • Plans d'igualtat
  • Mesures d'igualtat
  • Protocols contra l'assetjament sexual, per raó de sexe i diversitat sexual.
  • Mesures de conciliació i corresponsabilitat

Formació presencial permanent: addicionalment a l'assessorament personalitzat, Barcelona Activa posa a disposició de les empreses diferents activitats formatives d'acord amb els àmbits de treball mencionats amb l'objectiu d'aprofondir en un major coneixement de les temàtiques relacionades i facilitar eines a les empreses per introduir mesures d'igualtat en la seva gestió i organització empresarial

Oferta complementària

De forma complementària, Barcelona Activa ofereix la possibilitat de realització de formació a mida per a grups d’empreses i entitats

Sol·licita el servei

Sol·licita el servei d’assessorament i acompanyament fent click sobre el botó de demanda de servei.

Autodiagnosi online
Autodiagnosi online