Ruta de navegació

Què és DiesInnoBA?

DiesInnoBA és un programa d’activitats en format innovador que té com a objectiu apropar l’ESS i la innovació socioeconòmica al públic en general, divulgant pràctiques i experiències inspiradores i fomentant el diàleg entre empreses d’ESS i empreses mercantils, promovent la hibridació.

És la proposta d'activitats singulars d'InnoBA, el centre de referència de la innovació socioeconòmica de Barcelona Activa, i pretén contribuir a dinamitzar l'eix d'innovació socioeconòmica al nord de la ciutat.

Així doncs, les sessions programades com a part  de DiesInnoBA tenen diversos objectius:

 • La divulgació, per donar a conèixer pràctiques i experiències rellevants i referents d’innovació socioeconòmica i Economia Social i Solidària (ESS), pol·linitzant altres organitzacions properes,
 • l’apropament de l’ESS al conjunt de la ciutadania i al teixit empresarial de la ciutat,
 • i  el posicionament d’InnoBA com equipament de referència per a la innovació social i econòmica de la ciutat, contribuint a enxarxar un pol a l’eix nord de la ciutat.
Les sessions s'ofereixen en diversos formats que diferenciem entre converses, laboratoris i cercles:  
 • ConversESS, per inspirar.

Diàleg distribuït al voltant d’una temàtica que pretén generar contingut de qualitat i promoure la reflexió al voltant dels principals reptes de l’ESS i tendències en innovació socioeconòmica. Cada conversa és un cicle d’activitats distribuïdes i multicanal, síncrones i asíncrones on s’aborden les diferents dimensions d’un repte o temàtica. Es recullen en una plataforma web.

 • Laboratoris, per experimentar.

Activitats que tenen l’objectiu d’apropar l’ESS i la innovació socioeconòmica a la ciutadania en general i posicionar l'ESS com a realitat a l'economia de la ciutat a partir de l’experimentació i activitats vivencials. Inclou activitats en format tallers pràctics, taula d’experiències, seminaris o hackatons, entre d’altres.

 • Cercles, per intercanviar.

Accions grupals orientades a l’intercanvi entre participants, la cocreació i la indagació col·lectiva al voltant d’un tema en concret, una eina o metodologia. Compten amb una figura de facilitació i complementàriament amb un expert/a i permeten treballar amb major profunditat les temàtiques.

PROGRAMACIÓ DIESINNOBA

DiesInnoBA es compon d'un catàleg d'activitats organitzades en el Curs 2023-24 al voltant de 3 temàtiques, una per trimestre:
 • Temàtica #1: l'Impacte ASG: oportunitats, criteris i mètodes de mesura.
  • #1. ConversESS 1: El bon govern com a element clau en la promoció d'Impactes ASG.
  • #1. ConversESS 2: Inversió amb Impacte.
  • #1. Laboratori 1: El camí cap al tèxtil sostenible: com incorporar l'impacte ASG en la moda.
  • #1. Laboratori 2: Reptes del mesurament d'impacte ASG: criteris i estàndards.
 • Temàtica #2: l'Atracció i Retenció del talent
  • #2. ConversESS 1: Captació i retenció de talent. Singularitats de l’ESS i reptes.
  • #2 Laboratori 1: Eines de captació de talent. Plataformes digitals en un mercat de treball sostenible.
  • #2 Laboratori 2: Com retenim el talent? Intercanvi d’experiències.
 • Temàtica #3: El salt d’escala


Per participar a les activitats cal reservar plaça fent servir els enllaços de l'esquerra. 

PROPERES Activitats

Primer trimestre

ActivitatsLlistatSimple

No hi ha activitats per a mostrar

segon trimestre

ActivitatsLlistatSimple

No hi ha activitats per a mostrar

tercer trimestre

ActivitatsLlistatSimple

No hi ha activitats per a mostrar