RevESStim el tèxtil

Programa de formacions per enfortir el sector tèxtil amb mirada d’Economia Social Solidària.

A l’any 2018 es va dur a terme una exploració del sector tèxtil amb mirada d’ESS sorgida de la detecció de diferents grups de costura i iniciatives tèxtils als barris i territoris de la ciutat, alguns d’ells amb voluntat de professionalitzar-se; es va decidir que, si se’ls havia d’acompanyar, era necessari conèixer aquest sector en profunditat i a través de la mirada de l’ESS. D’aquesta manera, es va iniciar una exploració junt amb SETEM que va resultar en l’organització de diverses trobades que van tenir una molt bona rebuda a nivell de participació i d’interès per part del sector; així va néixer el col·laboratori.

 

El Col·laboratori

 

El col·laboratori és un espai de formació i articulació tècnica per l’intercanvi d’experiències detectades o presents al sector tèxtil amb criteri de l’ESS, on hi poden participar persones tècniques que intervinguin directament en activitats i/o projectes fruit del programa de l’exploració del sector tèxtil. La seva finalitat primordial és enfortir i promoure iniciatives a diferents escales des de la mirada comunitària i econòmica, de manera que participin i hi siguin agents clau a l’estratègia territorial i de ciutat al sector tèxtil agents dinamitzadors d’espais i iniciatives comunitàries, així com altres referents del sector.

L'última edició del programa va ser dirigida a organitzacions dedicades al sector tèxtil que cercaven avançar cap a la viabilitat econòmica incidint en les àrees que més reforç necessitaven, com les estratègies de comercialització i màrqueting, els sistemes de gestió financera o bé la incorporació de noves tendències pel que fa a l’economia circular i sostenibilitat en l’àmbit del tèxtil.

 

L'oferta formativa

Es van oferir formacions en temàtiques ben diverses i complementàries per enfortir els projectes socioeconòmics i organitzacions presentats. Van consistir en 6 mòduls formatius que funcionaven per separat, amb una duració de 18 hores cadascun, adaptats al moment en què es trobava la iniciativa tèxtil proposada per cadascun dels participants, per exemple, si es trobaven en un estadi més incipient en quan a activitat o bé en un estadi amb una trajectòria econòmica més definida. Les sessions van realitzar-se en torns de matí o de tarda i van incloure una part teoricopràctica i una part d’assessorament.

La formació modular va formar part d’un seguit d’accions resultat de l’Exploració del sector tèxtil amb mirada d’Economia Social i Solidària a Barcelona que es va realitzar el 2018.

En funció de la temàtica que calia reforçar, es van crear diferents mòduls:

Actualment no hi ha sessions disponibles per a inscriure-s'hi, pròximament anunciarem nova data per la propera edició.
  • Mòdul Comunicació per la comercialització de productes tèxtils
  • Mòdul de Sostenibilitat econòmica i model de negoci
  • Mòdul Màrqueting digital i comercialització online
  • Mòdul d’Economia circular, sostenibilitat i equitat en la producció tèxtil
  • Mòdul de Gestió econòmica i logística per a iniciatives tèxtils

 

Recursos i equipaments

Al llarg del transcurs del programa, a banda de la formació modular, es va confeccionar un mapeig de recursos d'oferta formativa i equipaments del territori, un exemple és el mapa de formacions que es mostra a continuació, tot i que se'n van confeccionar d'altres que pròximament anirem publicant.

Per obtenir més informació sobre la nostra oferta formativa i serveis en l'Economia Social i Solidària cliqueu aquí.