Impulsem el que fas

Ajuts de fins el 80% per a projectes que activen l'economia dels barris - Convocatòria 2019

L'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ha obert la tercera convocatòria d'ajuts per finançar projectes que impulsin l'economia dels barris. Es busquen projectes arrelats al territori que fomentin l'ocupació, l'emprenedoria i l'empresa, la innovació socioeconòmica, el turisme responsable, i la innovació social i digital. Com a novetat, enguany se subvencionaran projectes sobre models agroalimentaris sostenibles, així com noves tipologies d’accions en totes les modalitats proposades.

El període de sol·licitud de les subvencions és del 29 d'abril al 29 de maig de 2019.

 

Qui s'hi pot presentar?

Us hi podeu presentar tant persones físiques com jurídiques: associacions, fundacions, micro i petites empreses, cooperatives, persones autònomes, etc.

Import de la subvenció

Podreu rebre fins al 80% del pressupost total del vostre projecte, amb un màxim de 50.000 euros d’import subvencionat.

Quins projectes poden ser subvencionats?

La convocatòria comprèn sis modalitats que volen impulsar projectes, nous o existents, que busquin millorar la situació socioeconòmica dels districtes o barris de la ciutat a través de diferents tipus d'accions:

  • Modalitat 1. Empresa al territori: impuls a les empreses i l’emprenedoria en les zones més desfavorides socioeconòmicament (consulteu els 21 barris detallats a les bases) i suport a projectes empresarials o emprenedors d’alt valor afegit a la resta de la ciutat. Instal·lació d’activitat econòmica en locals buits als barris de Trinitat Nova i Roquetes. Si voleu informació detallada de locals disponibles a Roquetes i Trinitat Nova escriviu un correu a noubarrisactiva@barcelonactiva.cat.
  • Modalitat 2. Innovació socioeconòmica: Foment de la innovació socioeconòmica vinculada al
    territori i amb dimensió comunitària. Els projectes presentats en aquesta modalitat han de tenir en compte la participació d’agents comunitaris en els processos d’innovació, i partir de necessitats detectades i impulsades des del territori.
  • Modalitat 3. Foment de l'ocupació de qualitat al territori: creació de projectes, iniciatives o accions innovadores adreçades a col·lectius especialment vulnerables a l’atur, així com a la promoció de l’ocupació de qualitat. Podran ser actuacions d’orientació professional, formació i capacitació; programes d’experienciació, actuacions en el mercat de treball i intermediació per a la qualitat de l’ocupació i abordatge de la precarietat laboral.
  • Modalitat 4. Innovació social digital: impuls de l’ús de les tecnologies obertes i de protecció del dret a la intimitat per fomentar noves formes d’innovació i col·laboració que resolguin reptes socials i de sostenibilitat dels territoris. Projectes que explotin la connectivitat digital i les eines de col·laboració per cocrear solucions basades en tecnologies de fabricació digital; tecnologia distribuïda, robòtica i intel·ligència artificial; dades obertes, etc.
  • Modalitat 5. Turisme responsable: impuls de nova activitat turística amb retorn social, arrelament al territori i creació de valor compartit. Foment de l’emprenedoria, l’empresa i l’ocupació de qualitat en aquest sector.
  • Modalitat 6. Models agroalimentaris sostenibles: projectes o iniciatives socioeconòmiques adreçades a impulsar una model alimentari just, saludable i sostenible, que generi relacions més equilibrades a la cadena alimentària, especialment a través de la producció sostenible, la comercialització i la distribució de producte local, agroecològic i de circuit curt, així com de la intercooperació i el treball en xarxa.

Com i quan cal sol·licitar la subvenció?

Podeu presentar la vostra sol·licitud per Internet: des del Portal de Tràmits de l'Ajuntament de Barcelona (amb certificat digital).

Si us interessa aquesta convocatòria, us podeu inscriure a les sessions informatives per a la formulació dels vostres projectes.

Pots apuntar-te a les sessions informatives, aquí

Més informació:

Direcció de Desenvolupament de Proximitat de Barcelona Activa: proximitat@barcelonactiva.cat

 

Consulta la convocatòria de 2017 aquí.

Consulta la convocatòria de 2018 aquí.

Convocatòries anteriors
Convocatòries anteriors