Imatge Convocatòria Impulsem el que fas 2022

IMPULSEM EL QUE FAS

Ajuts de fins al 80% per a projectes que activen l'economia dels barris - Convocatòria 2022

L'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ha publicat l'anunci de la sisena convocatòria d'ajuts per finançar projectes que impulsin l'economia dels barris de la ciutat de Barcelona.

Es busquen projectes arrelats al territori que fomentin l'emprenedoria i l'empresa, la dinamització de locals en planta baixa, la innovació socioeconòmica, l'ocupació de qualitat, el turisme responsable i sostenible, el consum responsable, els models agroalimentaris sostenibles i la logística de proximitat amb vehicles zero emissions.

QUI POT PRESENTAR SOL·LICITUDS?

Podeu presentar sol·licituds, tan persones físiques (veïns i veïnes de la ciutat) com jurídiques (associacions, fundacions, micro i petites empreses, cooperatives, persones autònomes, etc. amb seu social i/o delegació a la ciutat de Barcelona).

Cal tenir present que les persones físiques i jurídiques sol·licitants hauran d' “estar legalment constituïdes i actives en el moment de l’atorgament. Les persones físiques hauran de presentar l’acta censal de la seva activitat econòmica o empresarial”.

QUINS PROJECTES PODEN SER SUBVENCIONATS?

La convocatòria comprèn sis modalitats que volen impulsar projectes, nous o existents, que busquin millorar la situació socioeconòmica dels barris de la ciutat de Barcelona. Les modalitats de la present convocatòria són:

 • Modalitat 1. Amunt persianes
 • Modalitat 2. Innovació socioeconòmica i Economia Social i Solidària en sectors estratègics i en clau territorial
 • Modalitat 3. Foment de l'ocupació de qualitat al territori 
 • Modalitat 4. Turisme responsable i sostenible al territori
 • Modalitat 5. Alimentació sostenible i consum responsable
 • Modalitat 6. Centres de distribució urbana de mercaderies d’última milla

IMPORT DE LA SUBVENCIÓ

Podreu rebre fins al 80% del pressupost total del vostre projecte, amb un màxim de:

 • 40.000 euros d'import subvencionat (per a projectes amb un pressupost de despesa total no superior a 50.0000 euros) a totes les modalitats a excepció de la modalitat 1, Amunt persianes.
 • 20.000 euros d'import subvencionat (per a projectes amb un pressupost de despesa total no superior a 25.000 euros) per a projectes d'obertura d'un negoci en planta baixa a la ciutat de Barcelona.
 • 6.000 euros d'import subvencionat (per a projectes amb un pressupost de despesa total no superior a 7.500 euros) per accions de millora de negocis en actiu ubicats en planta baixa en els barris de Pla de barris.

COM I QUAN SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ?

El termini de presentació de sol·licituds és del dimarts, 15 de març de 2022 al divendres, 22 d'abril de 2022 (ambdós inclosos).

El període de presentació de sol·licituds ja és tancat. 

MÉS INFORMACIÓ:

El PROCEDIMENT D’ATORGAMENT d'aquesta convocatòria és recollit a la clàusula TRETZENA de les Bases i consta de dues fases:

 • 1. Atorgament provisional:
  • S’informarà l’atorgament o denegació de la subvenció a través d’una única publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).
  • En la mateixa publicació s’informarà de la documentació administrativa que cal aportar i/o esmenar en els 10 dies hàbils establerts.
  • És en aquest període, si escau, quan podreu formular al·legacions a aquesta resolució d’atorgament.
  • Heu de consultar la publicació directament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) o a través del web municipal www.bcn.cat (Informació Administrativa > Subvencions).
  • Es recomana que, entre la presentació de la sol·licitud i la publicació de l’anunci de resolució provisional, vetlleu per estar al corrent de pagament amb les diverses administracions públiques (Agència Tributària, Institut Municipal d’Hisenda i Tresoreria de la Seguretat Social).

ALERTA! En cas que us sigui requerida documentació administrativa en l’anunci d’atorgament provisional, és imprescindible que la presenteu en el termini establert per tal d’obtenir l’atorgament definitiu de la subvenció.

 • 2. Atorgament definitiu
  • Aquelles sol·licitants, que en l’anunci de l’atorgament provisional, NO se’ls hagi requerit presentar o esmenar documentació i tampoc hagin presentat al·legacions, un cop finalitzats els 10 dies hàbils establerts a l’anunci, les seves sol·licituds de subvenció seran atorgades definitivament sense necessitat de ser publicades.
  • Aquelles sol·licitants, que en l’anunci de l’atorgament provisional, se’ls hagi requerit presentar o esmenar documentació, una vegada complerts els requisits, es publicarà pel mateix procediment que l’atorgament provisional la llista de subvencions atorgades definitivament. Aquesta Resolució l’haureu de consultar al BOPB o al web de l’Ajuntament de Barcelona.
  • Aquelles sol·licitants que, en l’anunci de resolució provisional, les seves sol·licituds hagin estat resoltes com a denegades per exhauriment de crèdit pressupostari, podrien passar a atorgades en resolució definitiva, sempre que, entre resolució provisional i definitiva, s’hagi alliberat crèdit pressupostari per renuncia o no presentació de documentació requerida per part de sol·licituds atorgades provisionalment. 
Altra documentació d'interès
Altra documentació d'interès