Impulsem el que fas

L'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ha obert la segona convocatòria d'ajuts per finançar projectes que impulsin l'economia dels barris. Es busquen projectes arrelats al territori que fomentin l'ocupació, l'emprenedoria i l'empresa, la creació de nova activitat econòmica, el turisme responsable, les economies comunitàries i la innovació social i digital.

El període de sol·licitud de les subvencions és del 25 d'abril al 25 de maig de 2018.

Consulta la convocatòria de 2017 aquí.

Quins projectes poden ser subvencionats?

La convocatòria comprèn sis modalitat que volen impulsar projectes, nous o existents, que busquin millorar la situació socioeconòmica dels districtes o barris de la ciutat a través de diferents tipus d'accions:

Modalitat 1. Emprenedoria i empresa de proximitat: foment de projectes d'impuls de l'activitat econòmica, d'emprenedoria i empresa, arrelada al territori i amb retorn social. 

Modalitat 2. Economies comunitàries i innovació social: disseny i implementació d'accions que promoguin la sensibilització, l'impuls i l'enfortiment de l'activitat econòmica en el marc de processos d'acció comunitària. 

Modalitat 3. Foment de l'ocupació de qualitat al territori:  impuls de l'ocupació en col·lectius especialment vulnerables per tal de promocionar l'ocupació de qualitat. 

Modalitat 4. Innovació social digital: promoció de la tecnologia oberta i la fabricació digital, així com de noves formes d'innovació i col·laboració que resolen reptes socials i de sostenibilitat als territoris. 

Modalitat 5. Turisme responsable: actuacions en l'àmbit turístic que cerquin la generació de nova activitat, la creació de valor compartit, el retorn social de l'activitat turística i el seu arrelament al territori.

Modalitat 6. Instal·lació d'activitat econòmica en plantes baixes buides: impuls de nova activitat econòmica a locals buits en planta baixa a barris afectats per desertificació comercial o gentrificació.

Qui s'hi pot presentar? 

Us hi podeu presentar tant persones físiques com jurídiques associacions, fundacions, micro i petites empreses, cooperatives, autònomes, etc. sempre que tingueu seu social o delegació a Barcelona, o bé estigueu empadronats i empadronades.

Quin import pot ser finançat? 

A les modalitats de l'1 a la 5, podeu rebre fins al 80% del pressupost total del vostre projecte, amb un màxim de 50.000 euros d'import subvencionat.

A la modalitat 6 l'import màxim serà fins a 10.000 euros. La resta del pressupost del projecte (20%) serà a càrrec de la persona física o jurídica que fa la sol·licitud.

Com es valoraran els projectes? 

Els projectes seran seleccionats per concurrència competitiva. Això vol dir que es puntuen a partir d'uns criteris generals i d'uns criteris específics. Els podreu trobar a la convocatòria a partir del 25 d'abril.

Quina documentació cal aportar-hi?

Per al primer tràmit de la sol·licitud, heu de presentar els següents formularis:

Document bàsic 1. Instància de sol·licitud i declaració responsable.
Document bàsic 2. Fitxa de descripció del projecte, d’acord modalitat.
Document bàsic 3. Pressupost, d’acord modalitat.
Declaració de les obligacions de transparència.
Document de dades bancàries.

En cas que us presenteu en acord amb altra persona física o jurídica, haureu d'aportar un cinquè document: l'acord d'agrupació.  Tots els documents estan disponibles en aquesta pàgina, així com en el lloc web de l'Ajuntament.

Com i quan cal sol·licitar la subvenció?

Podeu presentar la vostra sol·licitud: 

- Per Internet: des del Portal de Tràmits de l'Ajuntament de Barcelona (amb certificat digital). 
- Presencialment: a les Oficines d'Atenció a la Ciutadania (OAC) i a l'Oficina d'Atenció a les Empreses (OAE), amb cita prèvia al 010 o al web.

Si us interessa aquesta convocatòria, us podeu inscriure a les sessions informatives per a la formulació dels vostres projectes.

Documentació de complementarietat

Els següents documents poden servir de guia per a la definició de projectes elegibles:

Els Plans de Desenvolupament Econòmic de Ciutat VellaNou Barris, Sants-MontjuïcSant AndreuSant Martí i Horta Guinardó.

El Pla de Barris.

El Pla de Justícia de Gènere

I, a més a més, per modalitats específiques teniu a la vostra disposició:

Modalitat 2Moneda ciutadana i Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària.

Modalitat 3Estratègia per l'Ocupació de Barcelona.

Modalitat 4Pla Barcelona ciutat digital.

Modalitat 5Pla Turisme 2020 Barcelona.

Modalitat 6Viabilitat d'activitats econòmiques i enquesta relacionada.

Més informació:
proximitat@barcelonactiva.cat
Direcció de Desenvolupament de Proximitat de Barcelona Activa