Imatge Convocatòria Impulsem el que fas 2022

IMPULSEM EL QUE FAS

Grants of up to 80% for projects that activate the neighbourhood economy – Call for applications 2022

L'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, gestiona la sisena convocatòria d'ajuts per finançar projectes que impulsin l'economia dels barris de la ciutat de Barcelona.

En la seva sisena convocatòria, l’any 2022, es van presentar 788 sol·licituds, 263 de les quals van rebre finançament per desenvolupar projectes de dinamització i impuls socioeconòmic dels barris de la ciutat de Barcelona.

Aquest programa de subvencions, nascut l’any 2017, s’organitza en convocatòries anuals, el procés de selecció de projectes del qual és per concurrència competitiva, és a dir, que totes les sol·licituds presentades són avaluades al mateix temps i sota els mateixos criteris, tenint, per tant, tots els projectes presentats les mateixes oportunitats de ser finançats.

MÉS INFORMACIÓ:

Per correu electrònic - proximitat@barcelonactiva.cat.

Servei de Suport a la Sol·licitud
Servei de Suport a la Sol·licitud