PROGRAMA DE FORMACIÓ I D’ACOMPANYAMENT A EMPRESES PER A LA MILLORA D’HORARIS I LA GESTIÓ DEL TEMPS

 

Objectiu del Programa

Aquest programa de formació i d’acompanyament a empreses té com a objectiu la millora i la humanització dels seus horaris i la seva gestió del temps, gràcies a l’assessorament expert en matèria de reforma horària. La proposta parteix de solucions concretes per impulsar la racionalització horària, la conciliació i la disposició de temps de les persones treballadores.
 

El Programa s’adreça a 15 empreses de la ciutat que vulguin implementar mesures relacionades amb la reforma horària.

 

Metodologia de treball

Les empreses participants comptaran amb un servei de formació, suport i consultoria per tal d’implementar aspectes com ara la compactació de la jornada, la flexibilitat horària, el treball per objectius, les reunions operatives o la instauració d’àpats més eficients i saludables. No només es posarà el focus en les oportunitats de millora de les organitzacions, sinó que també es visibilitzaran les bones pràctiques existents i es posarà en valor l’impuls d’aquestes organitzacions pioneres.
 
Sessions de treball:
 
- Sessió introductòria conjunta de contextualització (amb les 15 empreses).
- Sessió de diagnosi i assessorament amb l’Inventari Reforma Horària a cada empresa.
- Sessió de formació i sensibilització a cada empresa.
- Sessió de formulació del Pla d’acció a cada empresa.
- Impuls d’accions (assessorament expert).
- Dues sessions de seguiment d’implantació d’accions a cada empresa, amb la supervisió d’empreses de la Xarxa NUST.
 
Com a resultat, s’elabora un informe final de resultats a cada empresa, tot fent un recull i visualitzant les seves bones pràctiques, amb una presentació pública de les mesures implementades.
 

Les empreses interessades a participar en el Programa podeu contactar enviant un correu electrònic a pactedeltemps@bcn.cat